Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a 2013. – 2017.

11. sjednica Komisije za izbor i imenovanje - 14. veljače 2017.

Datum: 7.2.2017.

Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 3/93, 6/93, 13/97, 15/97 i 21/05) 

 

S A Z I V A M

 

11. sjednicu Komisije za izbor i imenovanja koja će se održati 14. veljače 2017. godine (utorak) s početkom u 17,00 sati na galeriji Gradske vijećnice.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

D N E V N I   R E D:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Komisije
  2. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije

Izvjestiteljica: mr.sc. Zlata Torbarina

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

            Dr.sc. Lidija Bagarić, v.r.