Grad Opatija
Službene stranice

Radna tijela GV-a 2013. – 2017.

 

Stožer zaštite i spašavanja Grada Opatije

1. Fernando Kirigin, načelnik stožera

za članove:

2. Ervino Mrak, Tuliševica 24, Lovran

3. Damir Brnas, Bartola Kašića 20, Rijeka

4. Gordan Filinić, Dobreć 61

5. Gordana Grgurina, Dr. Matka Laginje 22, Opatija,

6. Lenjinka Juričić - Mamilović, Krasica 231, Krasica

7. Danijel Jerman, Izviđačka 2B, Rijeka

8. Irena Markić, Zvoneća 1, Jurdani


Školski odbor Osnovne škole "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija

1. dr. sc. Ksenija Baždarić, Opatija, Nova ceste 127

2. Jadran Rubeša, Opatija G. Verdi 21

3. Alessandra Selak Diraka, Opatija, A. Štangera 62


Uređivački savjet lista "Opatija

predsjednik:

1. Ivone Šabarić Rubeša, Maršala Tita 114

članovi:

2. Aldo Simper, Opatija, D. Trinajstića 2

3. Lara Jelenc, Opatija, M. Laginje 22

4. Kristijan Lanča, Opatija, Kosićevo 8

5. Andrej Poščić, Veprinac, Zatka 9


Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

predsjednica:

1. Alessandra Selak, Opatija, A. Štangera 62

članice:

2. Andreja Rudančić-Lugarić, Opatija, Maršala Tita 226 A

3. Smiljka Simunić-Kuzmić, Opatija, Maršala Tita 190

4. Đeni Hrvatin, Veprinac, Tumpići 190

5. Korana Kraguljac, Opatija, A. Mohorovičića 14


Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

predsjednik:

1. Nevio Filčić, Opatija, A. Štangera 62

članovi:

2. Maja Gagulić, Ičići, Liburnijska 20

3. Večeslav Gržinić, Opatija, J. Dobrile 12

4. Dušan Kadmen, Ika, Primorska 1

5. Branko Pizzul, Opatija Stubište J.Glaxa 2


Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja

članovi;

1. Neven Varljen, Opatija, Maršala Tita 21

2. Đani Lukšić, Ika, A. Brubnjaka 14

3. Bruno StarčićOpatija, M. Brajše 18


Komisija za predstavke i pritužbe

predsjednik:

1. Marko Ćorić, Opatija, Joakima Rakovca 16

članovi:

2. Zdenko Sušanj, Opatija, Maršala Tita 12

3. Livija Škrinjar, Ičići, Poljanska cesta 51

4. Josip Bačić, Opatija, maršala Tita 91/2

5. Egidio Zović, Opatija, maršala Tita 108


Odbor za proračun i financije

predsjednica:

1. Dr. sc. Lidija Bagarić, Opatija, Put za Trbuhovac 4

članovi:

2. Lara Jelenc, Opatija, dr. Matka Laginje 22

3. Aleksandar Vignjević, Pobri, Put za forticu 12a

3. Dražen Mitrović, Opatija, M. Sušnja 24

4. Robert Špiljak, Opatija, Kosićevo 9


Odbor za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša

predsjednik:

1. Bruno Starčić, Opatija, Matka Brajše 18

članovi:

2. Danko Žitinić, Pobri, Pužev breg 33

3. Denis Bolić, Opatija, Put u Bregi 25

4. Antonija Manestar, Opatija, Giuseppea Verdia 21

5. Zlatomir Prebelić, Opatija, Vinka Zamlića 14


Odbor za društvene djelatnosti

predsjednik:

1. Dušan Mušćo, Opatija, Kumičićeva 3

članovi:

2. Milovan Šepić, Opatija, Maršala Tita 180

3. Romina Alkier Radnić, Opatija, Primorska 42

4. Antonija Manestar, Opatija, Giuseppea Verdia 21

5. Jadran Rubeša, Opatija, Giuseppea Verdia 21


Odbor za sport i tehničku kulturu

predsjednica:

1. Ivone Šabarić Rubeša, Opatija, Maršala Tita 114

članovi:

2. Branko Kovačević, Opatija, A. Šenoe 5

3. Saša Bačić, Opatija, Davorina Trinajstića 3

4. Stanko Cvijetković, Matulji, Put Pubovo 5

5. Igor Puž, Veprinac, Pehji 2


Odbor za pitanja nacionalnih manjina, ljudskih prava i nevladine udruge

presjednik

1. Ernie Gigante Dešković, Opatija, Maršala Tita 37

članovi:

2. Đeni Hrvatin, Ičići, Veprinac - Travičići 15

3. Zorica Šain, Opatija, Emila Bošnjaka12

4. Smiljka Selak, Opatija, A. Štangera 65

5. Vanessa Mišić, Opatija, Antona Raspora 2


Odbor za međunarodnu, međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku surdanju

predsjednica

1. Dr. sc. Ksenija Baždarić, Opatija, Nova cesta 127

članovi:

2. Petra Adelajda Mirković, Opatija, Stubište Marušinac 24

3. Ana Puž, Opatija, Maršala Tita 116/3

4. Aldo Simper, Opatija, Davorina Trinajstića 2

5. O'Brien Sclaunich, Opatija, A. Štangera 45


Odbor za stambeno-komunalna i imovinsko-pravna pitanja

predsjednik:

1. Danko Žitinić, Opatija, Pobri, Pužev breg 33

članovi:

2. Kotur Dušan, Opatija, Davorina Trinajstića 1

3. Ivan Vidaković, Opatija, dr. Poščića 33

4. Aleksandar Popadić, Opatija, Matulji, Ulica Dragi 16

5. Serđo Aničić, Ičići, Poljanska cesta 69


Komisija za pitanje boraca antifašističkog i Domovinskog rata

predsjednik:

1. Marko Lovretić, Pobri 6

članovi:

2. Duško Vrzić, Opatija, 9. rujna 12

3. Gordana Majstorović Priskić, Opatija, Prolaz Matka Brajše 14

4. Stevan Čulaja, Opatija, Kosićevo 5

5. Jure Krišto, Opatija, Put Dragi 9b


Komisija za imenovanje i preimenovanje ulica

predsjednica

1. Danko Žitinić, Opatija, Pužev Breg 33

članovi:

2. Zorica Jovanović, Opatija. A. Mohorovičića 10

3. Ivan Meštrović, Opatija, Štangerova 60a

4. Nevio Filčić Opatija, A. Štangera 62

5. Vilim Simone, Pobri, Varljenska cesta 3


Ocjenjivački sud za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije

predsjednik:

1. Lucijan Kos, Opatija, Mileve Sušanj 10,

članovi:

2. Dušan Kotur, Opatija, Davorina Trinajstića 1

3. Suzana Cvjetković, Opatija, Matuljska cesta 5

4. Damir Lovreković, Opatija, Andrije Štangera 35

5. Neva Pizzul, Opatija, Stubište J. Glaxa 2

6. Romina Alkier Radnić, Opatija, Primorska 42

7. Roberto Žigulić, Ika, Primorska 28

8. Sandi Kršanac, Veprinac, Zatka 23

9. Marijana Šepić Bjelobaba, Opatija, Maršala Tita 180


Mandatna komisija

predsjednik:

1. Marko Lovretić, Pobri, Dragi 6

članovi:

2. Lucijan Kos, Opatija Mileve Sušanj 10

3. Marko Ćorić, Opatija, Joakima Rakovca 16


Komisija za izbor i imenovanje

predsjednica:

1. Dr. sc. Lidija Bagarić, Opatija, Put za Trbuhovac 4

članovi:

2. Ivan Vidaković, Opatija, dr. Poščića 33

3. dr. sc. Ksenija Baždarić, Opatija, Nova cesta 127

4. Mirko Bulić, Pobri, Dragi 6b

5. Nikola Turina, Opatija, Veprinački put 24


Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

predsjednik:

1. Danko Žitinić, Pobri, Pužev breg 33,

članovi:

2. Ivan Vidaković, Opatija, Dr. Ivana Poščića 33

3. Bruno Starčić, Opatija, Matka Brajše 18

4. Dušan Kukić, Mala Učka, Mala Učka bb

5. Vilma Krivokuća, Opatija, A. Šenoe 5/3


Etički odbor

Predsjednica:

Suzi Petričić, 1.istarske čete 11, Opatija

Članovi:

1. Bruno Starčić, Matka Brajše 18, Opatija

2. Igor Puž, Pehji 2, Veprinac