Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva sjednica

Priopćenje za javnost Predsjednika Gradskog vijeća grada Opatije

Datum: 28.4.2011.

Na jučerašnoj sjednici Gradskog vijeća dio oporbenih vijećnika je mimo odredaba Poslovnika Gradskog vijeća zahtijevao dopunu dnevnog reda s točkom koja je na prošloj sjednici po prigovoru na dnenvi red skinuta s dnevnog reda 18. sjednice Gradskog vijeća (Izvješće o slučaju «Škalini» Ičići-Opatija).

Poslovnikom Gradskog vijeća je propisano da vijećnici Gradskog vijeća NE mogu ponoviti prijedlog akta koji nije uvršten u dnevni red Gradskog vijeća prije proteka roka od 90 dana od dana odlučivanja Gradskog vijeća o dnevnom redu.  Nadalje, Poslovnikom je propisano da vijećnici mogu predložiti donošenje akta po HITNOM POSTUPKU s time da se prijedlog podnosi predsjedniku Gradskog vijeća najkasnije DAN PRIJE ODRŽAVANJA SJEDNICE Gradskog vijeća. Vijećnici dakle, nisu postupili sukladno odredbama Poslovnika i stoga njiihov prijedlog nije mogao biti usvojen.

Budući da su oporbeni vijećnici prije utvrđivanja dnevnog reda  napustili sjednicu to sam zbog nedostatka kvoruma sukladno odredbama Poslovnika sjednicu prekinuo i odložio za 27. travnja s početkom u 14,00 sati. Naime, na dnenvom redu 19. sjednice je pored ostalih točaka i Konačni prijedlog UPU-a Oprić (UPU 3) za kojeg se, ukoliko ga Gradsko vijeće ne donese do 30. travnja mora ponoviti procedura javne rasprave, a što bi bilo protivno interesima građana toga područja i svakako dodatni trošak za Proračun Grada Opatije. Gradsko vijeće kao predstavničko tijelo građana mora voditi računa o zastupanju općih a ne pojedinačinh interesa te kao predsjednik Gradskog vijeća ne mogu prihvatiti neprimjerene pritiske i «ucjene» koje idu za tim da se u radu Gradskog vijeća ne poštuju odredbe Poslovnika.

Ujedno sam prihvatio prijedlog gradonačelnika iznesen na samoj sjednici da se dnevni red 19. sjednice dopuni s točkom dnevnog reda Informacija o izgradnji stepeništa na spoju s ulicom Fantovo u Ičićima.

Predsjednik Gradskog vijeća
O'Brien Sclaunich, dipl.oec., v.r.