Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva sjednica

Nastavak 20. sjednice GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE - 12. srpnja (utorak) 2011

Datum: 12.7.2011.

Nastavak 20. sjednice GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE, održati će se 12. srpnja (utorak) 2011. godine u 18,30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

S  A  Z  I  V  A  M

nastavak 20. sjednice  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   12. srpnja (utorak) 2011. godine u 18,30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije, prema ranije predloženom dnevnom redu

U nastavku sjednice odradit će se slijedeći

D N E V N I  R E D:

 12. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova
 
13. Prijedloga Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente
 
14.1. Prijedlog odluka o prodaji nekretnine
14.2. Informacija o provedbi natječaja za prodaju nekretnine
 
15. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova veterinarsko higijeničarske službe
 
16. Informacija o utrošku proračunske rezerve za travanj i svibanj 2011.

Predsjednik Gradskog vijeća
O'Brien Sclaunich, dipl.oec.,v.r.

Dopuna

Odluka