Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva sjednica

Nastavak 19. sjednice GRADSKOG VIJEĆA 27. travnja 2011.

Datum: 27.4.2011.

Nastavak 19. sjednice GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE, održati će se 27. travnja (srijeda) 2011. godine u 14,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

Na temelju članka 31. i 71. stavka 3. Statuta Grada Opatije

S  A  Z  I  V  A  M

nastavak 19. sjednice  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   27. travnja (srijeda) 2011. godine u 14,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije prema ranije predloženom dnevnom redu s kojeg je 18. travnja 2011. povučen Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju studenata i studentica prava "Dr. jadranko Crnić" pod točkom 5. dnevnog reda.

Dnevni red se dopunjuje novom točkom koja glasi:

Informacija o izgradnji stepeništa na spoju s ulicom Fantovo u Ičićima. 
  
Izmjenjeni i dopunjeni je

D  N  E  V  N I    R  E D :

1.  Prijedlog rješenja o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća 
 
2.  Konačni Prijedlog UPU Ika-Oprič (UPU 3) 
 
3. Prijedlog Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima  za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Opatija ima udjele i dionice

4. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti 
   
5. Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina i razvrgnuću suvlasničke zajednice 
 
6.  Prijedlog odluke o prodaji nekretnine 
 
7.  Izvješće o  radu Etičkog odbora za 2010. godinu 
 
8.1.  Zaključak Etičkog odbora o utvrđivanju povrede odredaba Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Opatiji od strane vijećnika Nikice Pažina i Marka Ćorić
8.2.  Zaključak Etičkog odbora o utvrđivanju povrede odredaba Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Opatiji od strane zamjenika gradonačelnika Ernie Gigante Deškovića 
  
 9. Informacija o izgradnji stepeništa na spoju s ulicom Fantovo u Ičićima (Napomena: materijal će biti dan na samoj  sjednici.

10. Informacija o utrošku proračunske rezerve za ožujak 2011.

Predsjednik Gradskog vijeća
O'Brien Sclaunich, dipl.oec.,v.r.

Zapisnik 19. sjednice

Zapisnik nastavka 19. sjednice