Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva sjednica

38. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 08. travnja 2013.

Datum: 29.7.2013.

 

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije i članka 61. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Opatije

S  A  Z  I  V  A  M

38. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati  08. travnja 2013. (ponedjeljak) u 16,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D  N  E  V  N I    R  E D :

1. Informacija o uspostavi registra nekretnina
NAPOMENA: prezentacija će biti dana na samoj sjednici

2. Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Opatije
2.1. Prijedlog odluke o imenovanju počasnim građaninom Grada Opatije
2.2. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade za životno djelo Grada Opatije
2.3. Prijedlozi odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije

3. Prijedlog zaključka o potpisivanju Deklaracije o suradnji između Grada Kolobrzega
i Grada Opatije  

4. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2012. godine

5. Prijedlog Izvješća o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2012. godinu

6. Prijedlog izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2012.godinu

7. Prijedlog Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Opatije za 2012. godinu.

8. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2012. godinu

9. Prijedlog Odluke o ustupanju zemljišta bez naknade Sveučilištu u Rijeci

10. Prijedlog Odluke o  dopuni Odluke o visini naknade za razvoj

11.  Prijedlog Odluke o donošenju UPU-a Ičići

12. Prijedlog Odluke o načinu raspoređivanja planiranih sredstava za financiranje
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva  za osnovnu školu Rikard Katalinić
Jeretov za  2013. godinu

13.  Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Festivala Opatije

14. Informacija o korištenju sredstava proračunske zalihe za  siječanj i veljaču 2013.

 

Predsjednik Gradskog vijeća
O'Brien Sclaunich, dipl.oec.,v.r.

zapisnik