Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva sjednica

37. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 26. veljače 2013.

Datum: 20.2.2013.

 

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije i članka 61. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Opatije

 

S  A  Z  I  V  A M

37. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati  26. veljače 2013. (utorak) u 16,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

 

 

 Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N I    R  E D :

 

1.  Zaključak o utvrđivanju prestanka mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika

2. Davanje prisege vijećnika

3. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opatije

4. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Opatije

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Opatije

6. Prijedlog Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2013. godinu

7. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina i sklapanju Predugovora o zamjeni nekretnina

8. Prijedlog Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Opatija 21 d.o.o., s pročišćenim tekstom

9. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture FESTIVAL OPATIJA, s pročišćenim  tekstom

10. Prijedlog Odluke o dopuni Društvenog ugovora Komunalac d.o.o.,  s  potpunim tekstom

11. Prijedlog Zaključka o imenovanju članova školskog odbora osnovne škole „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija

12. Prijedlog Rješenja o razrješenju dužnosti člana odbora za međunarodnu međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju i imenovanje člana Odbora

13. Informacija o korištenju sredstava proračunske zalihe za  siječanj 2013. godine

 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća

                                                                       O'Brien Sclaunich, dipl.oec.,v.r.

skraćeni zapisnik