Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva sjednica

36. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 20. prosinca 2012. dopuna dnevnog reda

Datum: 19.12.2012.

Na temelju članka 64. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Opatije predlažem dopunu dnevnog reda 36. sjednice  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati  20. prosinca četvrtak) 2012. godine u 18,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

            Iza točke 1. dnevnog reda dodaje se nova točka 2. koja glasi:

 

 

2. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija (UPU 1)

 

            Postojeće točke 2. i 3. postaju točke 3. i 4.

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća

                                                                       O'Brien Sclaunich, dipl.oec.,v.r.