Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva sjednica

35. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 11. prosinca 2012.

Datum: 6.12.2012.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

 

S  A  Z  I  V  A  M

 

            35. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati  11. prosinca (utorak) 2012. godine u 16,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N I    R  E D :

1. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

2. Prijedlog Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

3.  Prijedloga Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Grada  Opatije za 2013. godinu

4. Prijedlog Programa utroška spomeničke rente za 2013. godinu

5. Prijedlog Odluke  o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkih dijelova poslovnog prostora

6.  Izvješće o realizaciji Izvedbenog plana ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije za 2012. s prijedlogom Izvedbenog plana za 2013. godinu                   

7. Prijedlog Programa rada  i financijskog plana Savjeta mladih Grada Opatije za 2013. godinu

8. Prijedlog Odluke o zaduživanju za realizaciju projekta Doma umjetnosti                    

9. Prijedlog Proračuna Grada Opatije za 2013. godinu s projekcijom za 2014. - 2015. i   prijedlozima programa javnih potreba

10. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2013. godinu

11. Prijedlog UPU-5 naselja Dobreć i naselja Krasa, Gržanići, Kružići, Antići, Kokići, Konjovići i Dražica

12. Prijedlog zaključka za imenovanje jednog suca porotnika za mladež pri Županijskom sudu u Rijeci

       Napomena: Materijali će biti dani na samoj sjednici jer se prijedlozi dostavljaju do 06.12.2012.

13. Informacija o korištenju sredstava proračunske zalihe za  listopad 2012. godine

 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća

                                                                       O'Brien Sclaunich, dipl.oec.,v.r.

Izvod iz Zapisnika

Zapisnik