Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva sjednica

33. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 25. listopada 2012.

Datum: 18.10.2012.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

 

S  A  Z  I  V  A  M

 

            33. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   _25. listopada (četvrtak) 2012. godine u  15,30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N I    R  E D :

 

 1. Prijedlog II. Izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu

2. Prijedlog  III. Izmjene godišnjeg programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu

3. Prijedlog  I. Izmjene  programa utroška sredstava spomeničke rente za 2012.godinu

4. Prijedlog III. Izmjene Proračuna Grada Opatije za 2012. -2014. godinu

5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije  za 2012. godinu

6. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora „Opatije 21“ d.o.o.

7. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta osnovne škole „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija

8. Informacija o  utrošku sredstava proračunske rezerve za rujan 2012. godine

 

Predsjednik Gradskog vijeća

                                                                               O'Brien Sclaunich, dipl.oec.,v.r.

skraćeni zapisnik

zapisnik