Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva sjednica

32. sjednica GRADSKOG VIJEĆA 25. rujna 2012.

Datum: 19.9.2012.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

 

S  A  Z  I  V  A  M

 

            32. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   25. rujna (utorak) 2012. godine u 17,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije .

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N I    R  E D :

 

1. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine

2Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Opatije za

    2011. godinu

3.  Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Opatije za razdoblje siječanj-lipanj 2012.

4.  Prijedlog Plana vodnih građevina za razdoblje 2012.-2014. godine

5.   Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Viktor

     Car Emin

6.   Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za proračun i financije

     (Napomena: materijal će se dati na samoj sjednici Gradskog vijeća)

7.  Prijedlog odluke o prodaji nekretnine

8.  Informacija o utrošku proračunske rezerve za srpanj i kolovoz 2012.

 

 

  Predsjednik Gradskog vijeća

                                                                                  O'Brien Sclaunich, dipl.oec.,v.r.

/files/file/arhiva-sjednice/32--sj--GV-25-09-12.pdf