Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva sjednica

30. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 27. lipnja 2012.

Datum: 21.6.2012.

30. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE, održati  će se 27. lipnja (srijeda) 2012. godine u 18,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

S  A  Z  I  V  A  M

30. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati 27. lipnja (srijeda) 2012. godine u 18,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D  N  E  V  N I    R  E D :

1. Prijedlog II. Izmjene godišnjeg programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
 
2.  Prijedlog II. Izmjena Proračuna Grada Opatija za 2012. i projekcije Plana za 2013. i 2014.godinu
 
3.  Prijedlog Zaključka o imenovanju mrtvozornika za područje Grada Opatije
 
4.  Informacija o utrošku sredstava proračunske zalihe za svibanj 2012. godine

Predsjednik Gradskog vijeća
O'Brien Sclaunich, dipl.oec.,v.r.

skraćeni zapisnik