Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva sjednica

29. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 30. svibnja 2012.

Datum: 30.5.2012.

29. sjednica  GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE,  održati će se  30. svibnja (srijeda) 2012. godine u 18,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije 

S  A  Z  I  V  A  M 

29. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   30. svibnja (srijeda) 2012. godine u  18,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

Za sjednicu predlažem sljedeći 

D  N  E  V  N I    R  E D :

1. Prijedlozi odluka o dodjelu javnih priznanja Grada Opatije
1.1. Odluka o imenovanju počasnim građaninom Grada Opatije
1.2. Odluka o dodjeli Nagrade za životno djelo Grada Opatije
1.3. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije
2Prijedlog imenovanja ravnateljice Dječjeg vrtića Opatija
3. Prijedlog za imenovanje člana Nadzornog odbora Opatije 21 d.o.o.
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova
5.  Prijedlog Odluke o koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra
6. Prijedlog  Odluke o načinu raspoređivanja planiranih sredstava za financiranje   decentraliziranih funkcija osnovnog školstva  u 2012. godini
7.Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za OŠ Rikard Katalinić Jeretov u 2012. godini
8. Prijedlog Odluke o formiranju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Opatije
9. Prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu na području Grada Opatije
10. Izvješće o stanju zaštite od požara u 2011. godini
11. Informacija o  utrošku sredstava proračunske rezerve za travanj 2012. godine 

Predsjednik Gradskog vijeća
O'Brien Sclaunich, dipl.oec.,v.r.

 

Zapisnik