Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva sjednica

28. sjednica GRADSKOG VIJEĆA 25. travnja 2012.

Datum: 25.4.2012.

28. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE, održati će se 25. travnja (srijeda) 2012. godine u 17,30 satiu Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

S  A  Z  I  V  A  M

28. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati  25. travnja (srijeda) 2012. godine u 17,30 satiu Gradskoj vijećnici Grada Opatije. 
  
Za sjednicu predlažem sljedeći

D  N  E  V  N I    R  E D :

1. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2012. godinu

2. Konačni Prijedlog Urbanističkog plana uređenja UPU 6-naselje Pobri

3. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Travičići - UPU 13

4. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Triestine – DPU 2

5. Prijedlog Odluke o postupku predlaganja članova nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Opatija ima udjele i dionice

6. Prijedlog odluke o odabiru ponude za prodaju nekretnine

7. Informacija o utrošku sredstava proračunske rezerve za veljaču i ožujak 2012. godine

Predsjednik Gradskog vijeća 
O'Brien Sclaunich, dipl.oec.,v.r.

Dokumenti:
zapisnik 28. sjednice