Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva sjednica

27. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 27. ožujka 2012.

Datum: 27.3.2012.

27. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE,  održati će se 27. ožujka (utorak) 2012. godine u 15,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

S  A  Z  I  V  A  M

27. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   27. ožujka (utorak) 2012. godine u 15,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D  N  E  V  N I    R  E D :

1. Izvješće gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2011. godine 
 
2. Prijedlog izvješća o ostvarenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu 
 
3. Prijedlog Izvješća o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu 
 
4. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Opatije za 2011.god.
 
5. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2011. godinu 
 
6 . Prijedlog I. Izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu 
 
7. Prijedlog I. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu 
 
8.  Prijedlog I. Izmjena Proračuna Grada Opatija za 2012. i projekcije plana za 2013. i 2014.godinu 
 
9.1. Prijedlozi odluka o prodaji nekretnine
9.2. Prijedlog odluke o darovanju nekretnine Primorsko-goranskoj županiji
9.3. Prijedlozi odluka o odabiru ponuda za prodaju nekretnina

10.  Analiza stanja zaštite i spašavanja na području Grada Opatije za 2011. godinu 
 
11. 1. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od
       katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Opatije
11.2. Plan zaštite i spašavanja Grada Opatije 
 
12. Prijedlog Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Opatije ( SEAP ) 
 
13. Prijedlog Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkih dijelova poslovnog prostora 
 
14. Prijedlog  Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Mandatne komisije 
 
15. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za međunarodnu, međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju 
 
16. Prijedlog  Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića (NAPOMENA: materijal će se dati na samoj sjednici)
 
17. Prijedlog imenovanja mrtvozornika na područje Grada Opatije

Predsjednik Gradskog vijeća
O'Brien Sclaunich, dipl.oec.,v.r.

Zapisnik