Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva sjednica

26. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 21. veljače 2012.

Datum: 21.2.2012.

26. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE, održati će se 21. veljače (utorak) 2012. godine u 15,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

S  A  Z  I  V  A  M

26. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   21. veljače (utorak) 2012. godine u 15,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D  N  E  V  N I    R  E D :

1.1. Revizija Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
 
2. Prijedlog Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva u 2012. godini 
 
3. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova 
 
4.1. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine
4.2. Informacija o provedbi natječaja za prodaju nekretnina s prijedlozima odluka o prodaji nekretnina 
 
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Opatije 
 
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu radske uprave Grada Opatije 
 
7. Izbor članova Savjeta mladih Grada Opatije 
 
8. Informacija o utrošku sredstava proračunske rezerve za siječanj 2012. godine 

Predsjednik Gradskog vijeća
O'Brien Sclaunich, dipl.oec.,v.r.

Zapisnik