Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva sjednica

25. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 12. siječnja 2012.

Datum: 12.1.2012.

25. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE, održati će se 12.siječnja (četvrtak) 2012. godine u 15,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

S  A  Z  I  V  A  M

25. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   12.siječnja (četvrtak) 2012. godine u 15,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije. (odložena sjednica koja je bila sazvana za 28.prosinca 2011.)
  
Za sjednicu predlažem sljedeći

D  N  E  V  N I    R  E D :

1. Zaključak o utvrđivanju prestanka mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika 
 
2. Davanje prisege vijećnika
 
3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije 
 
4. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija 
 
5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići (UPU 2) 
 

6. Prijedlog Odluke o kupnji stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje

Predsjednik Gradskog vijeća
O'Brien Sclaunich, dipl.oec.,v.r.

Zapisnik