Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva sjednica

24. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 8. prosinca 2011.

Datum: 8.12.2011.

24. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE, održati će se 8. prosinca (četvrtak) 2011. godine u 15,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

S  A  Z  I  V  A  M

24. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   8. prosinca (četvrtak) 2011. godine u 15,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije. 
  
Za sjednicu predlažem sljedeći

D  N  E  V  N I    R  E D :

1. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti 
 
2. Prijedlog Odluke  o dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora 
 
3. Prijedlog Izmjena Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Opatije 
 
4. Prijedlog II. izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu 
                        
 5. Prijedlog II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu 
 
6. Prijedlog II. izmjene Programa utroška spomeničke rente za 2011. godinu 
 
7. Prijedlog izmjene Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2010.godinu 
 
8. Prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Grada Opatije za 2011. godinu 
                         
9. Prijedlog Programa rada  i financijskog plana Savjeta mladih Grada Opatije za 2012. godinu 
 
10. Prijedlog Programa utroška boravišne pristojbe za 2012. godinu 
 
11. Prijedlog Programa utroška spomeničke rente za 2012. godinu 
 
12. Prijedlog Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu 
           
13. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu 
                       
14. Prijedlog Proračuna Grada Opatije za 2012. godinu, s prijedlozima javnih potreba 
 
15. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2012. godinu 
 
16. Prijedlog Odluke za imenovanje člana nadzornog odbora Zračne luke Rijeka d.o.o. 
 
17. Informacija Žičare Učka d.o.o. o deponiranim sredstvima društva kod CREDO BANKE d.d.
Napomena: materijal će se dati na samoj sjednici, jer je za 06.12. 2011. sazvan Skupština društva
 
18.1. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije
18.2. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša
18.3. Prijedlog zaključka za imenovanje dva suca porotnika Županijskog suda u Rijeci
       Napomena: Materijali će biti dani na samoj sjednici jer je Komisija za izbor i
                          imenovanja sazvana za 06.12.2011.
 
19. Informacija o korištenju sredstava proračunske zalihe za  listopad 2011. godine

Predsjednik Gradskog vijeća
O'Brien Sclaunich, dipl.oec.,v.r.

IZapisnik