Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva sjednica

23. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 8. studenog 2011.

Datum: 8.11.2011.

23. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE, održati će se 8. studenog (utorak) 2011. godine u 16,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

S  A  Z  I  V  A  M

23. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   8. studenog (utorak) 2011. godine u 16,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D  N  E  V  N I    R  E D :

1. Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja Okoli Dujmić-Falalelići-Katinići (UPU 14)
2. Prijedlog Odluke o porezima Grada Opatije
3. Prijedloga izmjena Programa gradnje vodnih građevina za razdoblje 2010. – 2012. godine  
4.1. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine
4.2. Prijedlog odluke o razvrgnuću suvlasničke zajednice
4.3. Informacija o provedbi natječaja za prodaju nekretnina s prijedlozima odluka o prodaji nekretnina
4.4. Prijedlog Odluke o ukidanju statuta javnog dobra 
5. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti  na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole «Rikard Katalinić Jeretov» Opatija 
6. Izvješće o provedbi izvedbenog plana ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije za 2011. godinu s Prijedlogom Plana rada za 2012. godinu 
7. Prijedlog Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Opatije 
8. Prijedlog Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Grada Opatije 
9. Informacija o realizaciji ugovornih odnosa sa Liburnija parking d.o.o. po ugovoru o obavljanju poslova organizacije parkiranja 
10. Informacija o privremenim mjerama obustave izvršavanja Proračuna Grada Opatije do donošenja izmjena i dopuna Proračuna 
11. Informacija o utrošku tekuće proračunske rezerve za rujan 2011. godine

Predsjednik Gradskog vijeća
O'Brien Sclaunich, dipl.oec.,v.r.