Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva sjednica

21. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 28. rujna 2011.

Datum: 28.9.2011.

21. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE, održati će se 28. rujna (srijeda) 2011. godine u 17,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije .

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

S  A  Z  I  V  A  M

21. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   28. rujna (srijeda) 2011. godine u 17,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije .

Za sjednicu predlažem sljedeći

D  N  E  V  N I    R  E D :

1. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Opatije za 2010. godinu 
 
2. Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Opatije za razdoblje siječanj-lipanj 2011.
 
3. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine 
 
3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići (UPU 2)

4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2011. godinu

5Prijedlog Odluke o izmjenama Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o. 
 
6.1. Prijedlozi odluka o prodaji nekretnine
6.2. Prijedlog odluke o razvrgnuću suvlasničke zajednice 
 
7. Prijedlog Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Opatija ima udjele i dionice 
  
8. Informacija o utrošku proračunske rezerve za srpanj i kolovoz 2011.

Predsjednik Gradskog vijeća
O'Brien Sclaunich, dipl.oec.,v.r.

Zapisnik