Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva sjednica

20. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 28. lipnja 2011.

Datum: 28.6.2011.

20. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE,  održati  će se 28. lipnja (utorak) 2011. godine u 15,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

S  A  Z  I  V  A  M

20. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   28. lipnja (utorak) 2011. godine u 15,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D  N  E  V  N I    R  E D :

1. Prijedloga I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu 
 
2. Prijedloga I. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu 
 
3. Prijedloga I. izmjene i dopune Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Grada Opatije za 2011. godinu 
 
4. Prijedlog I. Izmjene i dopune programa utroška sredstava spomeničke rente za 2011. godinu 
 
5.  Prijedloga I. Izmjena Proračuna Grada Opatija za 2011. i projekcije plana za 2012. i 2013.godinu 
 
6. Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2010. godinu 
 
7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2011. godinu 
  
8. Glavni  plan razvoja turizma Primorsko-goranske županije, Dodatak I- destinacija Kvarner 
 
9. Izvješće o poslovanju Parkova d.o.o. za 2010. godinu 
 
10. Izvješće o poslovanju Komunalca d.o.o. za 2010. godinu 
 
11. Prijedlozi odluka o dodjelu javnih priznanja Grada Opatije
11.1. Odluka o imenovanju počasnim građaninom Grada Opatije
11.2. Odluka o dodjeli Nagrade za životno djelo Grada Opatije
11.3. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije 
   
12. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova 
 
13. Prijedloga Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente 
 
14.1. Prijedlog odluka o prodaji nekretnine
14.2. Informacija o provedbi natječaja za prodaju nekretnine 
 
15. Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova veterinarsko higijeničarske službe 
 
16. Informacija o utrošku proračunske rezerve za travanj i svibanj 2011.

Predsjednik Gradskog vijeća
O'Brien Sclaunich, dipl.oec.,v.r.

Zapisnik

Zapisnik - nastavak