Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva sjednica

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije - 22. ožujka 2011.

Datum: 22.3.2011.

18. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE, održati će se 22. ožujka (utorak) 2011. godine u 13,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

S A Z I V A M

18. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE, koja će se održati 22. ožujka (utorak) 2011. godine u 13,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D :

1. Prijedlog izvješća o ostvarenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
2. Prijedlog Izvješća o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Opatije za 2010.
4. Izvješće gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2010. godine
5. Prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja središta naselja Ičići (DPU 1)
6. Izvješće o slučaju „Škalini“, Ičići – Opatija (prijedlog grupe vijećnika)
7. Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika županijskog suda u Rijeci
(Napomena: materijal će biti dan na samoj sjednici)
8. Informacija o utrošku proračunske rezerve za veljaču 2011.

Predsjednik Gradskog vijeća 
O'Brien Sclaunich, dipl.oec.,v.r.

Zapisnik