Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva sjednica

16. sjednica Gradskog vijeća - 22. veljače 2011.

Datum: 22.2.2011.

16. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE, održati će se 22. veljače (utorak) 2011. godine u 13,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije .

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

S  A  Z  I  V  A  M

16. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   22. veljače (utorak) 2011. godine u 13,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije . 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D  N  E  V  N I    R  E D :

1.  Zaključak o utvrđivanju prestanka mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika 
 
2. Davanje prisege vijećnika
 
3.  Informacija o sigurnosnoj situaciji na području Grada Opatije za 2010. godinu
    (Napomena: za ovu točku neće biti pisanog materijala)   

4. Informacija o realizaciji zaključka Gradskog vijeća u svezi prijedloga sudske nagodbe u predmetu HFP-LRH-Grad Opatija, Nova Liburnija i općine 
 
5. Informacija o aktivnostima na uređenju Brituha u Veprincu 

6. Prijedlog Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2011. godinu 
 
7.1. Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala Opatije 21 d.o.o. i prijenosu prava vlasništva na nekretnini i prijenosu prava na projektnu dokumentaciju
7.2. Prijedlog izmjene Izjave o osnivanju Opatije 21 d.o.o., s pročišćenim tekstom
7.3. Informacija o danoj suglasnosti za zaduženje Opatiji 21 d.o.o. 
 
8. Prijedlog odluke o pristupanju izrade DPU Triestina 
 
9. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora 
 
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu   

11.Prijedlog Odluke o utvrđivanju Prijedloga Mreže osnovnoškolskih ustanova na području Grada Opatije
                         
12. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Opatije za 2010. godinu  
 
13. Programa rada Savjeta mladih Grada Opatije za 2011. godinu 
 
14. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta dječjeg gradskog vijeća 
 
15.1. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine
15.2. Informacija o provedbi natječaja za prodaju nekretnine 
 
16. Zaključak Etičkog odbora po zahtjevu grupe vijećnika za utvrđivanje odgovornosti zamjenika gradonačelnika u svezi Internet portala „opatijadanas.com“ 
 
17. Informacija o danoj suglasnosti za zaduženje Komunalcu d.o.o. 
                         
18. Informacija o korištenju sredstava proračunske zalihe za  studeni i prosinca 2010. i siječanj 2011.godine

Predsjednik Gradskog vijeća
O'Brien Sclaunich, dipl.oec.,v.r.

Zapisnik