Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva sjednica

15. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 08. prosinca 2010.

Datum: 8.12.2010.

15. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE, održati će se 08. prosinca (srijeda) 2010. godine u 14,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije .

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

S  A  Z  I  V  A  M

15. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   08. prosinca (srijeda) 2010. godine u 14,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije .

Za sjednicu predlažem sljedeći

D  N  E  V  N I    R  E D :

1. Prijedlog III. izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu 
                       
2. Prijedlog III. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godine 
 
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2009. godinu 
 
4. Prijedlog III. izmjene i dopune Proračuna Grada Opatije za 2010. godinu 
                       
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanja Proračuna Grada Opatije za 2010. godinu 
 
6.  Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu na području Grada Opatije 
 
7. Prijedlog zaključka o uvođenju sustavnog gospodarenja energijom na području Grada Opatije 
 
8. Prijedlog Programa utroška boravišne pristojbe za 2011. godinu 
 
9. Prijedlog Programa utroška spomeničke rente za 2011. godinu

10. Prijedlog Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu 
           
11. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu 
                       
12. Prijedlog Izvedbenog plana  ostvarivanja prava i potreba djece  u Gradu Opatiji za 2011. godinu 
 
13. Prijedlog Proračuna Grada Opatije za 2011.-2013. godine, s prijedlozima programa javnih potreba 
 
14. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2011. godinu 

15. Analiza stanja zaštite i spašavanja na području Grada Opatije u 2009. i 2010. godini 
 
16. Prijedlog  Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Opatije za razdoblje 2011. - 2013. godine 
 
17. Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o obavljanju određenih poslova nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara 
 
18. Informacija o realizaciji ugovora o pravu građenja za izgradnju i gospodarsko korištenje javne gradske garaže s pripadajućim sadržajima (Garažno poslovni centar – Slatina, Opatija)
      Napomena: materijal će se dati na samoj sjednici
 
19. Informacija o korištenju sredstava proračunske zalihe za  listopad 2010. godine

Predsjednik Gradskog vijeća
O'Brien Sclaunich, dipl.oec.,v.r.

Zapisnik