Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva sjednica

14. sjednica GRADSKOG VIJEĆA 26. listopada 2010.

Datum: 26.10.2010.

14. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE, održati će se 26. listopada (utorak) 2010. godine u 15,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

S  A  Z  I  V  A  M

14. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati  26. listopada (utorak) 2010. godine u 15,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije. 
  
Za sjednicu predlažem sljedeći

D  N  E  V  N I    R  E D :

1.  Prijedloga Odluke o visini spomeničke rente Grada Opatije

2. Prijedlog Odluke o imenima ulica i trgova na području Grada Opatije

3. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 23- Rekreacijske zone Ika (UPU 23)

4. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za prava nacionalnih manjina, ljudskih prava i nevladine udruge (Napomena: materijal će se dostaviti na samoj sjednici)

5.Informacija o utrošku proračunske rezerve za rujan 2010. godine

Predsjednik Gradskog vijeća
O'Brien Sclaunich, dipl.oec.,v.r.

Zapisnik