Grad Opatija
Službene stranice

Radna tijela GV-a

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

 

U Povjerenstvo se imenuju

za predsjednika

1. Nevio Filčić, Opatija, Andrije Štangera 62

za članove

2. Maja Gagulić, Ičići, Liburnijska 20

3. Večeslav Gržinić, Opatija, Dobrilina 12

4. Dušan Kadmen, Ika, Primorska 1

5. Branko Pizzul, Opatija, Stubište Juliusa Glaxa 2


Etički odbor

 

U Etički odbor imenuju se

za predsjednika

1. Suzi Petričić, Opatija, I. istarske čete 11

za članove

2. dr. Viktor Peršić, Pobri, Pužev breg 6b

3. Igor Puž, Veprinac, Pehji 2


Ocjenjivački sud za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije

 

U Ocjenjivački sud za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije izabiru se

za predsjednika

1. Dušan Kotur, Opatija, Davorina Trinajstića 1

za članove

2. Irene Munde, Opatija, dr. Ante Mandića 11

3. Vili Glogović, Opatija, Radnička 3

4. Radojko Martinčić, Veprinac, Zagrad 81

5. Ksenija Baždarić, Opatija, Nova cesta 127

6. dr. Arsen Stanić, Opatija, Maršala Tita 14

7. Damir Lovreković, Opatija, Put uz dol 14

8. Duško Paro, Ičići, Liburnijska 18

9. Didek Zoran, Opatija, Stubište Valvasora 1


Komisija za imenovanje i preimenovanje ulica

 

U Komisiju za imenovanje i preimenovanje ulica imenuju se

za predsjednika

1. Sonja Simone, Opatija, Varljenska cesta 3

2. Ivan Meštrović, Opatija, Andrije Štangera 60a

3. Livia Škrinjar, Ičići, Poljanska ceta 51

4. Ante Zekić, Opatija, Kosićevo 8


Komisija za pitanje boraca antifašističkog i Domovinskog rata

 

U Komisiju za pitanje boraca antifašističkog i Domovinskog rata izabiru se

za predsjednika

1. Bruno Starčić, Opatija, Matka Brajše 18

za članove

2. Marko Lovretić, Pobri, Dragi 6

3. Marin Cvetković, Opatija, Davorina Trinajstića 5

4. Vladimir Lelas, Opatija, Maršala Tita 158

5. Mirko Novoselović, Oprić, Konjsko 93b


Odbor za stambeno-komunalna i imovinsko-pravna pitanja

 

U Odbor za stambeno-komunalna i imovinsko-pravna pitanja izabiru se

za predsjednika

1. Dušan Kotur, Opatija, Davorina Trinajstića 1

za članove

2. Josip Dedić, Opatija, Andrije Mohorovičića 34

3. Zorica Šain, Opatija, Emila Bošnjaka 12

4. Eduard Paušić, Opatija, Ulica Palmi 4

5. Serđo Aničić, Ičići, Poljanska cesta 69


Odbor za međunarodnu, mađužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnju

 

U Odbor za mađunarodnu, međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku suradnu izabiru se

za predsjednika

1. Ksenija Baždarić, Opatija, Nova cesta 127

za članove

2. Aldo Simper, Opatija, Davorina Trinajstića 2

3. Egidio Zović, Opatija, m. Tita 108

4. Milan Korolija, Opatija, Ul. C.S.P. Terme 1

5. Oleg Mandić, Opatija, Maršala Tita  212


Stožer zaštite i spašavanja Grada Opatije

 

Za članove Stožera zaštite i spašavanja Grada Opatije imenuju se

za načelnicu stožera

1. Marina Gašparić, Opatija, Maršala Tita 3

za članove

2. Ervino Mrak, Lovran, Tuliševica 24

3. Damir Brnas, Rijeka, Bartola Kašića 20

4. Mladen Šćulac, Matulji, Rukavac 51a

5. Gordana Grgurina, Opatija, Dr. M. Laginje 22

6. Lenjinka Juričić-Mamilović, Rijeka, Đure Šporera 4

7. Nikica Tramontana, Opatija, Radnička 10

8. Davor Vukobrat, Rijeka, Simonittieva 5


Odbor za pitanja nacionalnih manjina, ljudskih prava i nevladine udruge

 

U Odbor za pitanja nacionalnih manjina, ljudska prava i nevladine udruge izabiru se

za predsjednicu

1. Đeni Hrvatin, Veprinac, Travičići 15

za članove

2. Vilim Jeletić, Opatija, Joakima Rakovca 15

3. Zorica Šain, Opatija, Emila Bošnjaka 12

4. Smajo Mašinović, Opatija, Črnikovica 11

5. Norma Tuliak Srbulj, Ičići, Omladinska 6


Odbor za sport i tehničku kulturu

 

U Odbor za sport i tehničku kulturu izabiru se

za predsjednika

1. Fernando Kirigin, Opatija, Ive Kaline 3

za članove

2. Dalibor Korenić, Opatija, Put Škrbići 6

3. Jelena Kovačević, Opatija, Augusta Šenoe 5

4. Ronald Ribarić, Opatija, Poginulih hrvatskih branitelja 5

5. Igor Puž, Veprinac, Pehji 2


Odbor za društvene djelatnosti

 

U Odbor za društvene djelatnosti izabiru se

za predsjednicu

1. Đeni Hrvatin, Veprinac, Travičići 15

za članove

2. Danko Žitinić, Pobri, Pužev breg 33

3. Gordana Grgurina, Opatija, dr. Matka Laginje 22

4. Radovan Trinajstić, Ika. B. Zdrinšćaka 12

5. Marija Alkier, Ika, B. Zdrinšćaka 7


Odbor za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša

 

U Odbor za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša izabiru se

za predsjednika

1. Bruno Starčić, Opatija Matka Brajše 18

za članove

2. Zdenko Sušanj, Opatija, Maršala Tita 12

3. Milko Samsa, Ičići, Liburnijska 26

4. Zlatomir Prebelić, Opatija, Vinka Zamlića 14

5. Mladen Žigulić, Opatija, Stubište Baredi 5


Odbor za proračun i financije

 

U Odbor za proračun i financije izabiru se

za predsjednika

1. Lucijan Kos, Opatija, Mileve Sušanj 10

za članove

2. Milovan Šepić, Opatija, Maršala Tita 180

3. Lara Jelenc, Opatija, dr. Matka Laginje 22

4. Marin Starčić, Ičići, Poljanska cesta 63

5. Rajko Hlanuda, Poljane, Jakusi 31


Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

 

U Povjerenstvo za ravnopravnost spolova izabiru se

za predsjednicu

1. Loredana Gluhak, Opatija, Radnička cesta 10

za članove

2. Luka Skorić, Opatija, Stubište Juliusa Glaxa 4

3. Smiljka Simunić-Kuzmanović, Opatija, Maršala Tita 190

4. Biljana Puž, Opatija, Viktora Cara Emina 3

5. Danijela Brozović, Veprinac, Zatka 36a


Uređivački savjet lista "Opatija"

 

U Uređivački savjet lista "Opatija" izabiru se

za predsjednika

1. Doc.dr.sc. Viktor Peršić,dr.med., Pobri, Pužev breg 6/b

za članove

2. Aldo Simper, Opatija, Davorina Trinajstića 2

3. Lara Jelenc, Opatija, Matka Laginje 22

4. Kristijan Lanča, Opatija, Kosićevo 8

5. Andrej Poščić, Veprinac, Zatka 9


Komisija za predstavke i pritužbe

 

U Komisiju za predstavke i pritužbe izabiru se

Za predsjednika

1. Neven Varljen, dr.med. Opatija, Maršala Tita 21

za članove

1. Josip Bartolović, Opatija, Juraja Dobrile 14

2. Ljiljana Karabaić, Opatija, Antona Mihića 32

3. Dalija Kanceljak, Opatija, Poginulih hrvatskih branitelja 4

4. Drago Rafajac, Opatija, dr. Matka Laginje 18a


U povjerenstvo za popis birača imenuju se

 

za predsjednika

1. Nikica Pažin, Opatija, Rikarda Katalinića Jeretova 29

za zamjenika predsjednika

2. Viktor Peršić, dr. med., Pobri Pužev Breg 6b

za članove Povjerenstva

1. Ivan Meštrović, Opatija Andrije Štangera 60/a

2. Ivan Vidaković, Opatija, Ivana Poščića 33

za zamjenike članova Povjerenstva

1. Vili Glogović, Opatija, Radnička 3

2. Livija Albrecht, Opatija, Kosićevo 6


Suci porotnici Trgovačkog suda u Rijeci

 

Prijedlog za suce porotnike Trgovačkog suda u Rijeci

1. Đuka Petrić, Opatija, Emila Bošnjaka 12

2. Đurđica Pažin, Opatija, Rikarda Katalinića Jeretova 29

3. Zdenko Sušanj, Opatija, Maršala Tita 12


Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja

 

Za članove vijeće za dojelu koncesijskih odobrenja imenuju se:

1. Neven Varljen, dr. Opatija, M. Tita 21

2. Đani Lukšić, Ika, A. Brubnjaka 14

3. Bruno Starčić, Opatija, Matka Brajše 18


Mandatna komisija

 

U Mandatnu komisiju izabrani su

za predsjednika

1. Marko Lovretić, Pobri, Dragi 6

za članove

1. Đeni Benić, Veprinac, Travičići 15

2. Neven Varljen, dr.med., Opatija M. Tita 21


Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

 

U Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost izabrani su:

Za predsjednika:

1. Dušan Kotur, Opatija, Davorina Trinajstića 1

za članove:

1. Antun Kelava, Opatija, Mate Tentora 2

2. Bruno Starčić, Opatija, M. Brajše 18

3. Dušan Kukić, Mala Učka b.b.

4. Robert Kurelić, Opatija, M. Tita 120


Komisija za izbor i imenovanje

 

U Komisiju za izbor i imenovanje izabrani su:

Za predsjednika:

1. Fernando Kirigin, Opatija, Ive Kaline 3

za članove

1. Ksenija Baždarić, Opatija, Nova cesta 127

2. Smail Mašinović, Opatija, Črnikovica 11

3. Mirko Bulić, Pobri, Dragi 6b

4. Igor Puž, Veprinac, Pehji 2


Školski odbor Osnovne škole "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija

U školski odbor imenuju se:

1. dr. sc. Ksenija Baždarić, Opatija, Nova cesta 127

2. Jadran Rubeša, Opatija, Giuseppe Verdija 21

3. Alessandra Selak Diraka, Opatija, Andrije Štangera 62