Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice GV-a i zapisnici

9. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE

Datum: 30.3.2006.

 

Na temelju članka 39. Statuta Grada Opatije    

                                S A Z I V A  SE
9. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE, koja će se održati 30. ožujka (četvrtak) 2006. godine u 13,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.


Za sjednicu predlaže se sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

1. Prijedlog Vizije razvoja-razvoja vizije
2.1.
Prijedloga izvješća o izvršenju Proračuna za 2005. godinu
2.2.
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2005.
    godinu
3. 
Prijedlog izvješća o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2005. godinu
4. 
Prijedlog izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
5. 
Prijedlog I. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
6. 
Prijedlog I. izmjene Proračuna Grada Opatije za 2006. godinu
7. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije 
za 2006. godinu
8. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
9. 
Prijedlog zaključka u svezi provedbe odluke Gradskog vijeća o iniciranju i pokretanju postupka smjene voditelja investicija u Komunalcu, d.o.o. (predlagatelj: vijećnik dr.sc. Axel Luttenberger)

                        PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
                        Adriano Požarić, v. r.

Dokumenti:

zapisnik 9. sjednice