Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice GV-a i zapisnici

7. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Datum: 21.12.2005.

 

Na temelju članka 39. Statuta Grada Opatije

 

S  A  Z  I  V  A  M

 

            7. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   21. prosinca ( srijeda ) 2005. godine u 13,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije .

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N I    R  E D :

 

1.  Prijedlog Odluke o promjeni granice Grada Opatije i Općine Lovran s Prijedlogom

     Sporazuma o promjeni granice Grada Opatije i Općine Lovran

 

2. Prijedlog  Odluke o izdvajanju dijela naselja Ika i pripajanju naselju Oprič

 

3. Prijedlog  Odluke o izdvajanju dijela naselja Poljane i Dobreć i pripajanju naselju

    Vela Učka

 

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o  komunalnom doprinosu

 

5. Prijedlog  zaključka u svezi prenamjene vijećničke naknade za sjednicu u prosincu

    (predlagatelj: vijećnik Marko Orešković, dipl. ing.)

 

 

                                    PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA                                            
                                     Adriano Požarić, v. r.

Dokumenti:

Odluka o promjeni granice Grada Opatije i Opcine Lovran

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Odluka o izdvajanju dijela naselja Poljane i Dobrec i pripajanju naselju Vela Ucka

Odluka o izdvajanju dijela naselja Ika i pripajanju naselju Opric

zapisnik 7. sjednice