Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice GV-a i zapisnici

36. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 30. ožujka 2009.

Datum: 30.3.2009.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Opatije 
  
                                                   S  A  Z  I  V  A  M 
  
            36. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   30. ožujka (ponedjeljak) 2009. godine u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije . 
  
            Za sjednicu predlažem sljedeći 
  
D  N  E  V  N I    R  E D : 
  
1.   Prijedlog Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije 
1.1. Imenovanje počasnim građaninom Lennarta Karlssona 
1.2. Nagrade Grada Opatije za životno djelo Claudiu Franku, područje kulture 
1.3. Nagrade Grada Opatija Nediljku Brko, područje gospodarstva i Robertu Žiguliću, 
       područje kulture 
  
2.1. Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Opatije za 2008. godinu 
2.2  Prijedlog Odluke o raspodjeli prihoda iz 2008. godine 
  
3.  Prijedlog I. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
     za 2009. godinu 
  
4.  Prijedlog I. Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. 
     godinu 
  
5. Prijedlog Odluke o izmjenana i dopunama  Odluke o  socijalnoj skrbi 
  
6.1. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Opatije za 2009. godinu 
6.2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Projekcije Proračuna Grada Opatije za 
       razdoblje 2009.-2011. godine 
6.3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2009. godinu 
  
7.   Prijedlog Odluke o komunalnom redu 
  
8. Prijedlog Odluke  o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redarstvu 
  
  
9.  Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 
       prijevoza putnika u javnom prometu 
      (Napomena: materijale će se dostaviti naknadno) 
  
10. Prijedlog Odluke o  odabiru pravne/fizičke osobe kojoj se povjerava obavljanje 
      komunalnih poslova na temelju ugovora 
10.1. Veterinarsko-higijeničarske službe 
10.2. Održavanje javne rasvjete obalnog puta 
10.3. Obnove i postave horizontalne i vertikalne prometne signalizacije 
      (Napomena: materijali će se dostaviti naknadno) 
  
11. Prijedlog  zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice 
      i čitaonice „Viktor Car Emin“ Opatija 
  
12.  Prijedlog zaključka o produženju roka djelovanja konzorcija za izgradnju žičara 
       na Učku „Rivijera – Učka“ 
      (Napomena: materijal će se dostaviti naknadno) 
  
  
  
  
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Adriano Požarić, v.r.