Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice GV-a i zapisnici

35. sjednica GRADSKOG VIJEĆA 16. ožujka 2009.

Datum: 16.3.2009.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Opatije 
  
                                            S  A  Z  I  V  A  M 
  
          34. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   19. veljače (četvrtak) 2009. godine u 15,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije . 
  
          Za sjednicu predlažem sljedeći 
  
                                                  D  N  E  V  N I    R  E D : 
  
1.  Prijedlog zaključka o davanju mišljenja na I. izmjene i dopune Prostornog 
     plana Primorsko-goranske županije 
  
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Uređivačkog 
    savjeta za gradski list „Opatija“ 
  
3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Grada Opatije 
  
4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih 
    odbora 
  
5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o stipendiranju učenika i studenata 
  
6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi 
  
7. Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o načinu i postupku 
    odlučivanja na skupštini trgovačkog društva 
  
8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Hrvatskog muzeja 
    turizma 
  
9. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Školskog odbora O.Š. 
   „Rikard Katalinić Jeretov“ 
  
  
10. Prijedlog Odluke o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i 
      namještenika 
  
11. Prijedlog Odluke o plaći i drugim primanjima gradonačelnika i zamjenika 
      gradonačelnika 
  
12. Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda 
      u Opatiji 
  
  
  
  
                                                  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
                                                           Adriano Požarić, v.r.