Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice GV-a i zapisnici

31. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 27. studeni 2008.

Datum: 27.11.2008.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Opatije 
  
                          S  A  Z  I  V  A  M 
  
31. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   27. studeni (četvrtak) 2008. godine u 13,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije . 
  
            Za sjednicu predlažem sljedeći 
  
                                     D  N  E  V  N I    R  E D : 
  
1. Prijedlog III. izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture 
    za 2008. godinu 
                        
2. Prijedlog III. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
    infrastrukture za 2008. godine 
  
3. Prijedlog III. izmjene i dopune Proračuna Grada Opatije za 2008. godinu 
                        
4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanja Proračuna Grada 
    Opatije za 2008. godinu 
  
5. Prijedlog Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 
    2009. godinu 
            
6. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
   za 2009. godinu 
                        
7. Prijedlog izvedbenog plana prava i potreba djece za 2009. godinu 
  
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi 
  
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 
  
10.1. Prijedlog Proračuna Grada Opatije za 2009. godinu s prijedlozima programa 
         javnih potreba 
10.2. Prijedlog Projekcije Proračuna Grada Opatije za razdoblje 2010.-2011. godine 
  
11. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2009. godinu 
  
  
12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu  
      gradske uprave Grada Opatije 
  
13. Informacija o mišljenju Etičkog odbora povodom zahtjeva prof.dr.sc. Axela 
      Luttenbergera za utvrđivanje povrede odredaba Etičkog kodeksa nositelja 
      političkih dužnosti u Gradu Opatiji 
  
  
  
  
  
                                                                        PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                                  Adriano Požarić, v.r.