Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice GV-a i zapisnici

30. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 28. listopada 2008.

Datum: 28.10.2008.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Opatije 
  
                                 S  A  Z  I  V  A  M 
  
30. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   28. listopada (utorak) 2008. godine u 15,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije . 
  
            Za sjednicu predlažem sljedeći 
  
                            D  N  E  V  N I    R  E D : 
  
1. Informacija o Idejnom rješenju rekonstrukcije Ljetne pozornice  
  
2. Informacija o Prijedlogu Strategije i modela privatizacije Liburnia riviera hoteli d.d.   
  
3. Prijedlog Odluke o stipendiranju studenata i studentica prava „Dr.sc. Jadranko 
    Crnić“ 
  
4. Prijedlog  zaključka o financiranju izrade urbanističkih planova uređenja 
  
5.  Prijedlozi Odluka o izradi urbanističkih planova uređenja 
5.1. UPU 6 – naselje Pobri (uključivo namjene K1 i R7) 
5.2. UPU 11 – naselje Kolavići 
5.3. UPU 14 – naselja Okoli Dujmić – Falalelići – Katinići 
5.4. UPU 20 – naselja Poljane – Menderi - Strmice 
                          
6. Prijedlog  rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela 
6.1. Komisije za izbor i imenovanja 
6.2. Odbora za međunarodnu, međužupanijsku, međugradsku i međuopćinsku 
       suradnju 
  
7. Davanje prethodne suglasnosti na Statut OŠ „Rikard Katalinić Jeretov“ 
  
  
  
  
                                                                        PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                                    Adriano Požarić, v.r.