Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice GV-a i zapisnici

28. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 24. srpnja 2008.

Datum: 24.7.2008.

 

Na temelju članka 39. Statuta Grada Opatije

 

S  A  Z  I  V  A  M

 

            28. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   24. srpnja(četvrtak) 2008. godine u 13,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije .

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N I    R  E D :

 

1.  Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i

     poslovanja Grada Opatije za 2007. godinu

 

2.   Prijedlog  izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Opatije za I-VI 2008. godine

 

3.  Prijedlog II. izmjene  Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za

     2008. godinu

                         

4. Prijedlog  II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

    infrastrukture za 2008. godinu

           

5.  Prijedlog  II. izmjena i dopuna  Proračuna Grada Opatije za 2008. godinu

           

6. Prijedlog II. izmjene Projekcije Proračuna Grada Opatije za 2008.-2010. godinu

 

7. Prijedlog Programa provedbe mjera nacionalne populacijske politike Grada

    Opatije

 

8.  Prijedlog Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova

 

9.1. Analiza stanja sustava zaštite i spašavnja na području Grada Opatije

9.2. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za

       2008. godinu

9.3. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja

 

 

                                                                        PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                        Adriano Požarić, v.r.