Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice GV-a i zapisnici

27. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 20. svibnja 2008.

Datum: 20.5.2008.

 

 Na temelju članka 39. Statuta Grada Opatije

 

 

S  A  Z  I  V  A  M

 

            27. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   20. svibnja(utorak) 2008. godine u 14,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije .

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N I    R  E D :

             

1. Izvješće o poslovanju Parkovi d.o.o. za 2007.g.

           

2.  Izvješće o poslovanju Komunalac d.o.o. za 2007. godine

 

3.1.          Prijedlog Odluke o imenovanju počasnog građanina Grada Opatije

3.2.          Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Opatije za životno djelo

3.3.          Prijedlog Odluke o Nagradi Grada Opatije

           

4.  Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Opatija

                                   

5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o porezima Grada Opatije

 

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini  spomeničke rente

 

7.  Prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu

      sredstava spomeničke rente

 

8. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih

    poslova održavanja javne rasvjete

 

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na

    području Grada Opatije

           

10. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih

      površina

 

11. Prijedlog Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću

 

12. Prijedlog Odluke o izradi UPU 3 – naselje Ika-Oprić

 

13. Prijedlog Odluke o izradi UPU 23 – Rekreacijska zona Ika

 

14.  Suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car    

        Emin

 

15. Izvješće o radu Savjeta mladih za 2007.g.

 

16. Informacija o mišljenju Etičkog odbora na pritužbu dr. sc. Axela Luttenbergera

 

 

                                                                        PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                        Adriano Požarić, v.r.