Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice GV-a i zapisnici

26. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 27. ožujka 2008.

Datum: 27.3.2008.

 

Na temelju članka 39. Statuta Grada Opatije 
 


S  A  Z  I  V  A  M 
 


            26. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   27. ožujka (četvrtak) 2008. godine u 13,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije . 
  
            Za sjednicu predlažem sljedeći 
 


D  N  E  V  N I    R  E D : 
 


1.  Prijedlog izvršenja Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 
     2007. godinu 
                          
2. Prijedlog izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
    za 2007. godinu 
            
3.  Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Opatije za 2007. godinu 
            
4. Prijedlog Odluke o raspodjeli prihoda iz 2007. godine 
  
5.  Prijedlog I. izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 
     2008. godinu 
                        
6. Prijedlog I. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
    za 2008. godinu 
  
7. Prijedlog I. izmjene Proračuna Grada Opatije za 2008. godinu 
            
8. Prijedlog I. izmjene Prorjekcije Proračuna Grada Opatije za 2008.-2010. godinu 
  
9. Dan Grada Opatije (treba li mijenjati Dan Grada? Možda bi bilo svrsishodno  
    poistovjetiti ga s Ddanom sv. Jakova?), s Prijedlogo Statutarne Odluke o izmjeni 
    Statuta Grada Opatije 
  
10. Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća Etičkog odbora za 2007. godinu 
  
  
                                                                       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                       Adriano Požarić, v.r.