Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice GV-a i zapisnici

25. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE - 28. veljače 2008.

Datum: 28.2.2008.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Opatije 
  
                                             S  A  Z  I  V  A  M 
  
            25. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   28. veljače (četvrtak) 2008. godine u 13,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije . 
  
            Za sjednicu predlažem sljedeći 
  
                                          D  N  E  V  N I    R  E D : 
  
1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 
  
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru u 
    vlasništvu Grada Opatije 
                        
3.  Prijedlog zaključka o ovlašćenju gradonačelnika za potpisivanje ugovora o 
    konzorciju za izgradnju žičara na Učku „Rivijera-Učka“ 
  
4.  Informacija o  ažuriranoj viziji razvija i strateškom odbiru za predstojeće desetljeće   
Opatija 2007. – 2010. 
  
5. Prijedlog  rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
  
6. Prijedlog  rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za pitanja boraca 
    antifašističkog  i  domovinskog rata 
  
  
                                                                       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                       Adriano Požarić, v.r.