Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice GV-a i zapisnici

24. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE - 20. prosinca 2007.

Datum: 20.12.2007.

 

Na temelju članka 39. Statuta Grada Opatije

 

S  A  Z  I  V  A  M

 

            24. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati  20. prosinca (četvrtak) 2007. godine u 13,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije .

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N I    R  E D :

 

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

 

2. Prijedlog Odluke o prekršajnim sankcijama

                       

3.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada

     Opatije

 

4. Prijedlog Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom   

    odgovornošću Nova Liburnija d.o.o. te promjeni oblika akta u Društveni ugovor, s

    prijedlogom zaključka

 

 

5.  Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova

 

 

 

                                                                       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                       Adriano Požarić, v.r.