Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice GV-a i zapisnici

23. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 29. studenog 2007.

Datum: 29.11.2007.

 

Na temelju članka 39. Statuta Grada Opatije

 

S  A  Z  I  V  A  M

 

            23. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   29. studeni(četvrtak) 2007. godine u 14,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije .

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N I    R  E D :

 

1. Prijedlog III. izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture

    za 2007. godinu

                       

2. Prijedlog III. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

    infrastrukture za 2007. godine

 

3. Prijedlog III. izmjene i dopune Proračuna Grada Opatije za 2007. godinu

                       

4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanja Proračuna Grada

      Opatije za 2007. godinu

 

5. Prijedlog Odluke o prirezu porezu na dohodak

           

6. Prijedlog Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za

    2008. godinu

           

7. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

   za 2008. godinu

                       

8. Prijedlog izvedbenog plana prava i potreba djece za 2008. godinu

 

9. Prijedlog Odluke o sufinanciranju stručnog usavršavanja  i poslijediplomskih

    studija

 

10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

 

11. Prijedlog Proračuna Grada Opatije za 2008. godinu s prijedlozima programa

      javnih potreba

 

12. Prijedlog Projekcije proračuna Grada Opatije za razdoblje 2009.-2010. godine

 

13. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2008. godinu

 

14. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu  gradske uprave Grada Opatije

 

15. Informacija o objavi poziva za iskazivanje interesa za izgradnju i upravljanje

      koncertno-kongresne dvorane (ECHO)

 

16. Informacija o programu rada Savjeta mladih

 

17. Zaključa o prijedlogu za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Rijeci

 

 

 

 

                                                                       PREDSJEDNIK

                                                                 GRADSKOG VIJEĆA

                                                                     Adriano Požarić