Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice GV-a i zapisnici

20. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 26. srpnja 2007.

Datum: 26.7.2007.

 

Na temelju članka 39. Statuta Grada Opatije

 

S  A  Z  I  V  A  M

 

            20. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   26. srpnja(četvrtak) 2007. godine u 13,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije .

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N I    R  E D :

 

1. Informacija o potpisanom Sporazumu o razrješenju imovinsko-pravnih odnosa i prijenosu 25%+1 dionica Liburnia riviera hoteli d.d.

 

2. Prijedlog Odluke o osnivanju Hrvatskog muzeja turizma

 

3.1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture FESTIVAL OPATIJA

3.2. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta FESTIVALA OPATIJA

 

4. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji financijskog izvještaja i poslovanja Grada Opatija za 2006. godinu

 

5. Prijedlog izvješća o ostvarenju Proračuna Grada Opatije za siječanj-lipanj 2007.

                          

6. Prijedlog  II. izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture

             

7. Prijedlog II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

                         

8.1. Prijedlog II. izmjene Proračuna Grada Opatije za 2007. godinu

8.2. Prijedlog II. izmjene Projekcije Proračuna Grada Opatije za 2008. 2009.

8.3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Opatije za 2007.

                         

 

9. Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu

 

10. Prijedlog Nadzornog odbora Parkova d.o.o. za preispitivanje odluke Gradskog vijeća od 31. svinja 2007. godine o raspodjeli ostvarene dobiti u 2006. godini

 

 

 

 

 

 

                                       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA                             

                                                    Adriano Požarić, v. r.