Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice GV-a i zapisnici

18. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 24. travnja 2007.

Datum: 24.4.2007.

 

Na temelju članka 39. Statuta Grada Opatije

 

S  A  Z  I  V  A  M

 

            18. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   24. travnja (utorak) 2007. godine u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije .

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N I    R  E D :

 

1. Informacija o najnovijim događajima i stavovima Gradskog poglavarstva u svezi

    Liburnia Riviera Hoteli d.d. Opatija

 

2. Prijedlog Izjave o osnivanju trgovačkog društva, kao dio priprema za stjecanja

    25%+1 dionice  Liburnia Riviera Hoteli d.d. Opatija

                         

3.  Prijedlog Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Opatiji

                       

4. Prijedlozi Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije

4.1. Prijedlog Odluke o imenovanju počasnim građaninom Grada Opatije

4.2. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada za životno djelo

4.3. Prijedlog Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Opatije

             

 5. 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju savjeta mladih Grada Opatije

5.2. Prijedlog javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih

5.3. Prijedlog Poslovnika savjeta mladih Grada Opatije

                       

6. Prijedlozi odluka o izboru ponuda za sklapanje ugovora o povjeravanju komunalnih

    poslova

6.1. Prijedlog Odluke o obavljanju poslova obnove horizontalne signalizaije na

       nerazvrstanim cestama na području Grada Opatije

6.2. Prijedlog Odluke o obavljanju komunalnih poslova veterinarsko-higijeničarske

       službe na području Grada Opatije

6.3. Prijedlog Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti održavanja rasvjete obalnog

       puta na području Grada Opatije

6.4. Prijedlog Odluke o obavljanju komunalnih poslova izrade dekorativne rasvjete na

       području Grada Opatije

 

                        

 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA                             Adriano Požarić, v. r.