Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice GV-a i zapisnici

17. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE - 29. ožujka 2007.

Datum: 29.3.2007.

 

 Na temelju članka 39. Statuta Grada Opatije

 

S  A  Z  I  V  A  M

 

            17. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   29. ožujka (četvrtak) 2007. godine u 13,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije .

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N I    R  E D :

 

1. 1. Prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Opatije za 2006. godinu

1.2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2006. godinu

 

2. Prijedlog  izvršenja Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za

    2006. godinu

                         

3. Prijedlog izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

    za 2006. godine

                       

4. Prijedlog  I. izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za

    2007. godinu

             

5. Prijedlog I. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

    za 2007. godine

                       

6.1. Prijedlog I. izmjene Proračuna Grada Opatije za 2007. godinu

6.2. Prijedlog I. izmjene Projekcije Proračuna Grada Opatije za razdoblje

       2008. –  2009. godine

                                  

7.  Prijedlog Odluke o osnivanju savjeta mladih Grada Opatije

 

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika

    i studenata

 

9. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada Opatije

 

10.  Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Grada Opatije

 

11.  Prijedlog Zaključka o ovlašćenju gradonačelnika kao člana Skupštine

      Komunalca d.o.o. s Prijedlogom Odluke o izmjeni Društvenog ugovora i

      Prijedlogom Društvenog ugovora (potpuni tekst)

 

12. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za pitanja boraca

      antifašističkog i domovinskog rata

 

13. Prijedlog Zaključka o prijedlogu kandidata za suce porotnike Županijskog suda

      u Rijeci ( Napomena: materijal će biti dostavljen na samoj sjednici)

 

                        

 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA                             Adriano Požarić, v. r.