Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice GV-a i zapisnici

16. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE - 08. veljače 2007.

Datum: 8.2.2007.

 

 Na temelju članka 39. Statuta Grada Opatije

 

S  A  Z  I  V  A  M

 

            16. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   08. veljače (četvrtak) 2007. godine u 13,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije .

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N I     R  E D :

 

1.  Izvješće o stanju u prostoru Grada Opatije za razdoblje 2003.-2006. godine

 

2. Prijedlog  Programa mjera z unapređenje stanja u prostoru Grada Opatije za

     razdoblje od 2007 do 2010. godine

 

3. Prijedlog Odluke o  radnom vremenu u ugostiteljstvu

 

4. Prijedlog   Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke

    rente

 

5. Prijedlog Odluke  o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika  

                        

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA        

  Adriano Požarić, v. r.