Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice GV-a i zapisnici

15. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 28. prosinca 2006.

Datum: 28.12.2006.

 

Na temelju članka 39. Statuta Grada Opatije

 

S  A  Z  I  V  A  M

 

            15. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   28. prosinca (četvrtak) 2006. godine u 13,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije .

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N I    R  E D :

 

1.  Izvješće o tijeku radova na izgradnji komunalne infrastrukture

 

2. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije

 

3. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Programa raspolaganja  

    poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Opatije

 

4. Prijedlog  Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Opatije

 

5. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora

 

6. Prijedlog  Odluke o davanju koncesije  za obavljanje dimnjačarskih poslova  

                        

 

 

                             PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA                             

                                     Adriano Požarić, v. r.