Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice GV-a i zapisnici

14. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE - 23. studeni 2006.

Datum: 23.11.2006.

 

Na temelju članka 39. Statuta Grada Opatije

 

S  A  Z  I  V  A  M

 

            14. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   23. studeni (četvrtak) 2006. godine u 14,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije .

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N I    R  E D :

 

1. Prijedlog III. izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja

    komunalne infrastrukture za 2006. godinu

 

2. Prijedlog II. izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne

    infrastrukture za 2006. godinu

 

3. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi

 

4. Prijedlog III. Izmjene Proračuna Grada Opatije za 2006. godinu, s prijedlozima

    izmjena  programa javnih potreba

                        

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada

    Opatije za 2006. godinu

 

6. Prijedlog Odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente

           

7. Prijedlog Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture

    za 2007. godinu

                       

8. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

    za 2007. godinu

           

9. Prijedlog Izvedbenog plana ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije

    za 2007. godinu

 

10. Prijedlog Gradskog programa poticanja zapošljavanja mladih

 

11. Prijedlog Pilot projekta „Opatijsko vijeće mladih“

 

12.1. Prijedlog Proračuna Grada Opatije za 2007. godinu, s prijedlozima programa

         javnih potreba

12.2. Prijedlog Projekcije Proračuna Grada Opatije za 2008. i 2009. godinu

 

13. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Opatije za 2007. godinu

                                

14. Prijedlog Odluke o usklađenju i promjeni granice Grada Opatije i Općine Matulji s

      prijedlogom Sporazuma

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA                             Adriano Požarić, v. r.

Dokumenti:

zapisnik 14. sjednice