Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice GV-a i zapisnici

13. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJA - 5. listopada 2006.

Datum: 5.10.2006.

 

Na temelju članka 39. Statuta Grada Opatije

 

S  A  Z  I  V  A  M

            13. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   05. listopada (četvrtak) 2006. godine u 13,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije .

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N I    R  E D :

 

1.  Prijedlog Odluke o stjecanju  25% + 1 dionice „Liburnia riviera hoteli“, d.d.

 

2.  Informacija o Nalazu i preporukama Državnog ureda za reviziju za Proračun Grada

    Opatije za 2005. godinu i  o očitovanju o poduzetim radnjama po Nalazu

 

3.  Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Uređivačkog savjeta za gradski

     list „Opatija“

 

4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za izradu Plana intervencija

    u zaštiti okoliša Grada Opatije

 

5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Eko stožera za provedbu Plana intervencija u zaštiti

    okoliša Grada Opatije

 

6. Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje da Grad Opatija odustaje od štetnog i

     nekorisnog projekta „ (predlagatelj: Klub  vijećnika IDS-a)

 

7. Prijedlog  zaključka kojim se utvrđuje odgovornost gradonačelnika Amira Muzura i

   svih članova Gradskog poglavarstva za danu suglasnost pri provođenju projekta

  „Ulica slavnih“ (predlagatelj: Klub vijećnika IDS-a)

 

 

 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA                                
Adriano Požarić, v. r.

Dokumenti:

RJESENJE za strucno povjerenstvo za izradu plana intervencija u zastiti okolisa

RJESENJE o imenovanju Eko stozera

Pravilnik o zastiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

List Opatija

zapisnik 13. sjednice