Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice GV-a i zapisnici

12. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE

Datum: 27.7.2006.

 

Opatija, 20.srpnja 2006.


 

Na temelju članka 39. Statuta Grada Opatije

S A Z I V A M

 

12. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE , koja će se održati dana 27. srpnja (četvrtak) 2006.godine u 13,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I    R E D :

 

1. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Opatija za I – VI 2006.

 

2. Prijedlog II. Izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006.godinu.

 

3. Prijedlog I. Izmjene godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2006.godinu.

 

4. Prijedlog II. Izmjene Proračuna Grada Opatije za 2006.godinu.

 

5. Prijedlog Izmjene Projekcije plana Proračuna Grada Opatije za 2006. – 2008.godinu.

 

6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2006.godinu.

 

7. Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Opatije.

 

8. Prijedlog Odluke o stipendiranju učenika i studenata.

 

9. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju odgovornosti Gradskog poglavarstva za danu suglasnost na projektnu dokumentaciju CS Črnikovica, CS Lipovica, CS Tomaševac, CS Volosko, CS Zert, CS Kvarner, CS Slatina, CS Admiral, CS Zonovo i CS vrh Ike. (predlagatelj: vijećnik dr.sc. Axel Luttenberger)

 

10. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje odgovornost Vlatković Ranka i Starčić Bruna za grube propuste u rješenju sanitarne kanalizacije Liburnijske riviere i zaleđa.

(predlagatelj: vijećnik dr.sc. Axel Luttenberger)

 

                                                 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                          Adriano Požarić, v.r.

Dokumenti:

zapisnik 12. sjednice