Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice GV-a i zapisnici

11. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 08. lipnja 2006.

Datum: 8.6.2006.

 

Na temelju članka 39. Statuta Grada Opatije

 

S  A  Z  I  V  A  M

            11. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   08. lipnja (četvrtak) 2006. godine u 15,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije .

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N I    R  E D :

 

1.  Prijedlog Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije

 

2. Informacija o  Glavnom planu razvoja turizma Primorsko-goranske županije

 

3. Informacija o tijelu radova na izgradnji sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere

 

4. Izvješće o poslovanju Komunalca, d.o.o. za 2005. godinu

 

5. Prijedlog zaključka o ne davanju vjerodostojnog tumačenja  akta Gradskog vijeća,

    Vizija razvoja – razvoj vizije

 

6. Prijedlog  rješenja o razrješenju i imenovanju člana Uređivačkog savjeta za

Gradski list Opatija

 

7. Prijedlog Zaključka kojim Gradsko vijeće utvrđuje da Gradsko poglavarstvo u

   višekratnim tzv.“informacijama o tijeku radova na izgradnji sanitarne kanalizacije“

   Liburnijske rivijere učestalo mijenja opseg radova i visina troškova, što nedvojbeno  

   ukazuje na propuste u izvođenju investicija (predlagatelj vijećnik dr.sc. Axel

   Luttenberger)

 

8. Prijedlog Zaključka kojim Gradsko vijeće utvrđuje odgovornost tvrtke Komunalac,

   d.o.o. Opatija za grube propuste u izvođenju radova kanalizacije (predlagatelj

   vijećnik dr.sc. Axel Luttenberger)

 

 

 

9. Prijedlog Zaključka o obvezi Gradskog poglavarstva da poništi odluku Gradskog  

    poglavarstva o izgradnji dvorane na prostoru Ljetne pozornice (predlagatelj vijećnik

    dr.sc. Axel Luttenberger)

 

10. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje da Grad Opatija kršeći Zakon o upravnom

    postupku u roku od 30 dana ne odgovara na pismena (predlagatelj vijećnik dr.sc.

   Axel Luttenberger

 

 

 

 

                                          PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA                 

                                          Adriano Požarić, v. r.

Dokumenti:

Zakljucak - vjerodostojno tumacenje

Rjesenje o razrjesenju i imenovanju clana Uredivackog savjeta za gradski list Opatija

Odluke o dodjeli Nagrade grada

zapisnik 11. sjeednice