Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva poglavarstva

206. sjednica GRADSKOG POGLAVARSTVA - 26. svibnja 2009.

Datum: 20.7.2012.

 

Na temelju članka 1. Zakona o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.109/07.), (NNbr.36/09.)

S  A  Z  I  V  A  M

206. sjednicu GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA OPATIJE , koja će se održati dana  26. svibnja (utorak) u  13,00 sati u  uredu gradonačelnika.  Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N   I       R  E  D  :

 

 1. Informacija o  izdanoj lokacijskoj dozvoli za rekonstrukciju raskrižja na KUK-u

                        Izvjestitelji: Zdenko Tupanjac

 

2.  Informacija po imovinsko pravnim predmetima

                        Izvjestiteljica: Vesna Sanković

 

3. Zahtjev za produženje roka izvođenja građevinskih radova

                        Izvjestitelj: Danijel Jerman

 

4. Zahtjev za korištenje i hortikulturno uređenje zemljišta

                        Izvjestitelj: Danijel Jerman

 

 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA

prof. dr. sc. Amir Muzur, v.r.