Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva poglavarstva

205. sjednica GRADSKOG POGLAVARSTVA - 20. svibnja 2009.

Datum: 20.7.2012.

 

Na temelju članka 1. Zakona o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.109/07.), (NNbr.36/09.)

S  A  Z  I  V  A  M

205. sjednicu GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA OPATIJE , koja će se održati dana  20. svibnja (srijeda) u  13,00 sati u  uredu gradonačelnika.  Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N   I       R  E  D  :

 

 1. Informacija o  reviziji Proračuna za 2008. godinu

                        Izvjestitelji: predsjednik Poglavarstva, Biserka Čerina

 

2.  Informacija o I. izmjenama  mjesečnih planova proračunskih korisnika za 2009.

     godinu

                        Izvjestiteljica: Biserka Čerina

 

3. Prijedlog javnog poziva za korištenje sredstava spomeničke rente

                        Izvjestitelj: Danijel Jerman

 

4. Informacija o utrošku proračunske rezerve za travanj 2009. godinu

                        Izvjestiteljica: Biserka Čerina

 

5.1. Dopuna plana nabave za 2009. godinu

5.2. Prijedlog odluke o odabiru ponude

5.3. Prijedlog odluke o početku nabave

                        Izvjestiteljica: Biserka Čerina

 

6. Zahtjevi za privremeno korištenje javnih površina

                        Izvjestitelj: Danijel Jerman

 

7. Zamolba za produženje rokova izvođenja građevinskih radova

                        Izvjestitelj: Danijel Jerman

 

8. Informacija o zaključku zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje

    Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u gradskih upravnim tijela

                        Izvjestitelj: dr.sc. Alen Rajko

 

 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA

    prof. dr. sc. Amir Muzur, v.r.