Grad Opatija
Službene stranice

Arhiva poglavarstva

204. sjednica GRADSKOG POGLAVARSTVA - 12. svibnja 2009.

Datum: 20.7.2012.

 

Na temelju članka 1. Zakona o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.109/07.), (NNbr.36/09.)

 

S  A  Z  I  V  A  M

204. sjednicu GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA OPATIJE , koja će se održati dana  12. svibnja (utorak) u 13,00 sati u  uredu gradonačelnika.  Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N   I       R  E  D  :

 

 1.1. Prezentacija projekta Garažno poslovnog kompleksa «KUK».

                        Izvjestitelji: Gordan Širola, predstavnik investitora

 

1.2. Prijedlog Sporazuma u svezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu

       unutar garažno-poslovnog kompleksu  «Kuk».

                        Izvjestitelj: Zdenko Tupanjac i Miljenko Ujčić

 

2. Informacija o donošenju Etičkog kodeksa djelatnika u Dječjem vrtiću Opatija

                        Izvjestitelj: Darko Varljen, Smiljana Paragvaj i dr.Alen Rajko

 

3. Imovinsko pravni predmeti

                        Izvjestitelji: Helena Masarić i Vjera Ljubanović

 

4. Odabir ponuda za dodatne radove  na DTK Opatija-Volosko-Vaga.

                        Izvjestitelj: Danijel jerman

 

5. Zahtjev za produženje građevinskih radova

                        Izvjestitelj: Danijel Jerman

 

6. Očitovanje na lokacijske / građevne dozvole

                        Izvjestitelj: Zdenko Tupanjac

   

 7. R a z n o .

 

 

PREDSJEDNIK POGLAVARSTVA

      prof. dr. sc. Amir Muzur, v.r.